Joukkorahoitus on sekä yksityisten henkilöiden että yritysten silmissä usein hyvin houkutteleva vaihtoehto. Useat joukkorahoituksen eri muodot, oli kyseessä sitten lahjoitukseen, vastikkeeseen, lainaan tai osakkeeseen perustuva joukkorahoitus, voivat olla sekä järjestön että yrityksen näkökulmasta loistava mahdollisuus.

Yrityksille

Aloittelevat ja vielä voittoa tuottamattomat yritykset voivat testata potentiaaliaan markkinoilla vastikkeeseen perustuvan joukkorahoituksen kautta lähes riskittömästi, ja samalla tuoda tuotettaan tai palveluaan laajemman yleisön keskuuteen ennakkomyynnin, palkintojen tai muiden konkreettisten vastikkeiden muodossa.

Joukkorahoitus ei pelkästään toimi aloitteleville yrityksille vaan myös jo olemassa oleville yrityksille. Liiketoiminnan kasvu voi usein vaatia rahoitusta, johon yrityksen oma pääoma ei riitä. Tässä mielessä yrityksen kasvuun suunnattu osakkeisiin tai velkakirjoihin perustuva sijoituspohjainen joukkorahoitus on usein paras joukkorahoituksen muoto.

Molemmissa joukkorahoituksen muodoissa rahan antaja saa jotain vastineeksi. Vastikepohjainen joukkorahoitus ei sinällään ole pelkkää sijoittamista, sillä kyseinen henkilö antaa yritykselle rahaa tietyn tuotteen tai palvelun ostamiseksi ennakkoon. Osake- tai lainapohjainen joukkorahoitus on taas itsessään sijoittamista, sillä rahaa antava henkilö ottaa sijoittamisessa vastuun sekä rahan menettämisestä että mahdollisuudesta voiton tekemiseen.

Vastikkeeseen sekä osakkeisiin tai lainaan perustuvat joukkorahoitukset ovat muodoiltaan varsin erilaisia, mutta niihin molempiin sisältyy omat riskinsä, sillä myös ennakkomyynnissä piilee se mahdollisuus, että yritys ei kykenekään välittämään tuotetta ostajilleen.

Sekä osake- että lainapohjaiset joukkorahoitukset nähdään normaalisti varsin korkean riskin sijoituksina. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kyseiset sijoitukset tehdään yleensä uusiin yrityksiin, joiden liikevoitosta ei vielä ole takeita. Lisäksi näiden sijoitusten likviditeetti on suhteellisen heikko, sillä osakkeita saatikka velkakirjoja ei ole listattu pörssiin.

Pienet järjestöt ja hankkeet

Joukkorahoitus sopii myös pienille järjestöille ja hankkeille. Lahjoituksiin perustuva joukkorahoitus liittyy yleensä tavalla tai toisella hyväntekeväisyyteen: rahan antajat lahjoittavat rahaa esimerkiksi luonnonsuojeluun, ilmaston lämpenemisen vastaiseen toimintaan tai vaikkapa parantumatonta syöpää sairastavien lasten sairaalaolojen kohentamiseen.

Suomessa näitä joukkorahoituskampanjoita säätelee Suomen rahankeräyslaki. Kyseinen laki ei salli esimerkiksi yksityishenkilön keräävän vastikkeettomia lahjoituksia ilman viranomaisen lupaa. Käytännössä tällaisia lupia myönnetään vain yleishyödyllisiä asioita ajaville järjestöille, jolloin aivan yksittäisen henkilön on hyvin vaikeaa kerätä Suomessa lahjoituksia joukkorahoituksen avulla.