Joukkorahoitus on liikemaailmassa varsin yleistynyt termi. Sillä viitataan liiketoiminnan rahoittamiseen, joka tapahtuu useamman keskenään verkostoituvan henkilön kesken. Joukkorahoituksia kerätään tänä päivänä avoimien kampanjoiden kautta erityisesti verkossa. Joukkorahoitusta voidaan käyttää niin poliittisiin kuin kulttuurillisiin kampanjoihin, erilaisiin yhteisiin tai yksityisiin hankkeisiinkin. Samoin kuin startup-yrityksiin, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja valmistukseen, sekä vaikkapa elokuvan tai tv-sarjan tuottamiseen.

Joukkorahoituksessa sijoitukset tulevat nimensä mukaisesti suurelta sijoittajien ryhmältä. Heitä voi kampanjakohtaisesti olla muutamista kymmenistä tai sadoista sijoittajista jopa useisiin kymmeniin tuhansiin sijoittajiin. Osa sijoittajista voi olla ammattilaisia, osa on voinut sijoittaa pelkän kiinnostuksen tai innostuksen vuoksi. Näin ollen myös sijoittajien keskimääräinen sijoitus on yleensä suhteellisen pieni; usein maksimissaan muutamien tuhansien eurojen arvoinen sijoitus. Tänä päivänä sekä rahan kerääminen, että sijoittaminen tapahtuvat lähes poikkeuksetta internetin välityksellä.

Miten joukkorahoitus toimii tänä päivänä?

Joukkorahoitus perustuu hyvin pitkälti verkkoon. Sieltä löytyy tänä päivänä valtavasti erilaisia kampanjoita, tuotteita, palveluita ja yrityksiä, joiden liikeideat tai liiketoiminta tarvitsevat pientä avitusta. Joukkorahoituksessa pelataan pääasiallisesti numeroilla, sillä rahoituksen menestyksen ratkaisee mukaan lähteneiden sijoittajien määrä. Mitä enemmän sijoittajia lähtee mukaan, sitä suurempi summa liiketoiminnalle saadaan yleensä kerättyä. Joukkorahoitussivustot auttavat sijoituskohteeseen tutustumisessa ja itse sijoittamisessa, mutta aivan yhtä tärkeää on keskittyä myös verkkoliikenteen ja kampanjan näkyvyyden luomiseen.

Tästä johtuen monet joukkorahoituskampanjat keskittyvät ahkerasti markkinointipuoleen, ja pyrkivät saamaan liiketoiminnalle enemmän näkyvyyttä. Tässä pelissä suurta roolia esittävät digitaaliset kanavat ja sosiaalinen media. Onnistunut markkinointikampanja vaatii aina räätälöintiä, mutta yhteistä kaikille menestyneille joukkorahoituskampanjoille on onnistunut tarina. Se markkinoi ideaa, johon ihmiset haluavat sijoittaa, omasta taustastaan riippumatta.

Joukkorahoituskampanjoiden on tiedettävä myös, millaiseen kohderyhmään he haluavat tähdätä. Joukkorahoitusta voidaan lähteä hakemaan aivan tavallisten kansalaisten, samoin kuin ammattilaisten parista. Julkinen ja yhteistä asiaa ajava kampanja herättää yleensä enemmän kiinnostusta tavallisissa kansalaisissa. Kun taas yksityiset, erikoistuneemmat ja monimutkaisemmat kampanjat, joilla on suuri tulevaisuuden potentiaali, houkuttelevat enemmän alaan erikoistuneita sijoittajia.

Yleensä joukkorahoitukselle asetetaan sekä minimi- että maksimirajat. Joukkorahoituskampanja voidaankin määritellä onnistuneeksi silloin, kun minimiraja saavutetaan. Jos minimirajaa ei saavuteta, on normaalia, että sijoittajien tekemät sijoitukset palautetaan. Tästä mallista on itse asiassa kasvanut joukkorahoitusalalla lähes normi.