kirjoittaja: Minna Käenmäki

Joukkorahoitus on varteenotettava rahoituskeino erityisesti uusille yrityksille ja innovaatioille. Kuten kaikkeen sijoitustoimintaan, myös joukkorahoitukseen liittyy riski. Yksi pelottavimmista riskeistä on epäluulojen herääminen.

Yhdysvaltalainen teknologia-alan uutissivusto Techcrunch kirjoitti huhtikuussa skeptisesti venäläisen startup-yrityksen terveysrannekkeesta. Healbe-yrityksen GoBe-ranneke mittaa glukoositasoja seuraamalla käyttäjänsä kalorien saantia ja kulutusta. Ranneke keräsi melkein miljoonan dollarin potin joukkorahoituspalvelu Indiegogossa, mutta on positiivisen kiinnostuksen lisäksi herättänyt myös paljon epäilyjä. Julkisuudessa vastakkain ovat asettuneet Healben omat tutkimustulokset ja lääkärit, jotka eivät ole vakuuttuneet laitteen kyvystä mitata kaloreita vain muutaman ihon pinnalle asettuvan sensorin avulla.

Nyt keskustelu on paisunut rannekkeen kyvyistä joukkorahoituksen riskeihin. Suurin kysymys liittyy tuotteen suunnittelu- ja tuotekehitysvaiheen joukkorahoituskampanjoihin, joissa riski epäonnistumiseen on kaikkein suurin. Jos tuote ei otakaan tuulta alleen tai se ei päädy ikinä tuotantoon asti, jää tuotteeseen sijoittaneille luu käteen.

Hyvä testi, huono leima

Healbe oli kiinnostuksen kohteena myös Kauppalehden artikkelissa, jossa venäläisen verkkolehti Slonin haastattelema Healben toimitusjohtaja Artem Shipitsin summaa joukkorahoituskokemuksiaan. Shipitsin toteaa joukkorahoituskampanjan olevan omiaan testaamaan tuotteen kiinnostavuutta ja potentiaalisia markkinoita. Mikäli tuote herättää piensijoittajien kiinnostuksen, on sille todennäköisesti kysyntää muutenkin.

Asialla on myös kääntöpuolensa. Joukkorahoituksen kerääminen saattaa herättää pääomasijoittajissa epäilyksen siitä, onko tuote todella niin hyvä kuin väitetään, jos sille joudutaan keräämään rahoitusta kuluttajilta. Onnistunutkin joukkorahoituskampanja voi Shipitsinin mukaan jättää ”tahran” yrityksen imagoon ja heikentää sen kiinnostavuutta sijoittajien silmissä.

Kauppalehti kertoo Shipitsinin painottavan, että rahoituksen saamiseen vaikuttaa olennaisesti myös se, uskooko valittu joukkorahoitusalusta itse projektiin. GoBe-rannekkeen menestyksessä osansa oli myös Indiegogolla, joka kertoi rannekkeesta omassa markkinoinnissaan. Tärkeää on myös se, miten hyvin yritys saa esitettyä ideansa mahdollisille rahoittajille. Shipitsinin kokemuksen mukaan videot ja kuvat vakuuttavat paremmin kuin tekstimuotoinen esittely.

Onnistuuko OUYA?

Digitoday-verkkojulkaisun mukaan myös pelikonsoli OUYA on saanut oman osansa epäilyksistä. Ensimmäisen Android-alustaa hyödyntävän pelikonsolin tuotanto rahoitettiin ennakkomyynnillä, jota kerättiin Kickstarter-joukkorahoitusalustan avulla. OUYA julkistettiin kesällä 2013 ja sen luvattiin tulevan myyntiin nyt kesäkuussa. Pelikonsolin lanseerausta on varjostanut epäilyt valmistajien kyvystä saada pelikonsoli valmiiksi ja toimintaan ajallaan. Viimeisimpien uutisten mukaan ensimmäisten laitteiden toimitus ennakkotilaajille on kuitenkin nyt aloitettu.

Luottamuspulaa on lisännyt myös OUYA:n pelitarjonta, joka tällä hetkellä Digitodayn mukaan kattaa vain pienten pelifirmojen julkaisuja sekä isojen pelitalojen vanhempia pelejä. Suurten, tunnettujen pelifirmojen pelit puuttuvat valikoimasta vielä kokonaan. Kritiikkiä on herättänyt myös se, että OUYA:n pelit on ostettava ja ladattava verkkokaupasta.

Aktiivisuus ja avoimuus avaimina

”En näe, että meillä olisi ollut vaikeuksia hallita julkisuutta joukkorahoituskampanjan jälkeen tai sen aikana”, ClimbStationin-kiipeilyseinän kehittäjä ja Joyride Games -yrityksen toimitusjohtaja Kaarle Vanamo kertoo.  

Määrätietoinen ja aktiivinen viestintä sekä läpinäkyvyys ovat omiaan hälventämään epäilyksiä ja pitämään julkisen keskustelun oikeilla raiteilla. Myös Vanamo kertoo pyrkineensä ajantasaiseen ja avoimeen tiedottamiseen koko joukkorahoitusprosessin ajan.  

”Lisäksi Invesdor hoiti viestinnän omalta osaltaan varsin hyvin”, Vanamo kiittelee käyttämäänsä joukkorahoitusalustaa.

Lähteet:

www.techcrunch.com/2014/04/09/the-risk-and-rush-of-supporting-a-crowdfunding-project/

www.kauppalehti.fi/omayritys/venalaisyritys+haali+isot+rahat+-+nain+se+tapahtui/201404667295

www.kauppalehti.fi/etusivu/ihmeranneke+paljasti+joukkorahoituksen+riskit/201404670615

www.digitoday.fi/vimpaimet/2013/04/04/yleison-rahoittama-android-pelikonsoli-valmistui/20134885/66