kirjoittaja: Niklas Lindberg

Rahoitusmarkkinoille pirstivänä uutuutena ilmestynyt joukkorahoitus (eng. crowdfunding), on nähty mahdollisuutena kääntää talous kasvuun. Yritykset, jotka eivät saa rahoitusta perinteisistä rahoituslähteistä, voivat joukkorahoituksella kerätä projektilleen alkupanoksen. Joukkorahoitusalalla on loistava kasvupotentiaali, mutta kyseessä on kuitenkin täysin uusi ala, joten sijoittajien kannattaa pitää muutama asia mielessä sijoituspäätöstä tehdessään.

Esittelen tässä näkökohtia, jotka perustuvat Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja valtiovarainministeriön (VM) kyselyyn Suomen joukkorahoitusalasta.

 

Osakepohjainen joukkorahoitus (eng. equity based crowdfunding) keskeisenä joukkorahoitusmuotona

 • Osakepohjaisen joukkorahoituksen suosio on selkeässä kasvussa, vaikka ala on todella nuori ja säätely epäselvää.
 • Sijoittajien asema pienosakkeenomistajina voi olla hankala, mutta se on huomattavasti parempi, kuin muissa joukkorahoitusmuodossa. Huolena on, jos joukkorahoitettu yritys myydään tulevaisuudessa isolla rahalla, vain osakkeenomistajat hyötyvät ja muut joukkorahoittajat jäävät nuolemaan näppejään.  
 • Osakepohjaisen joukkorahoituksen jälkimarkkinoita puuhataankin jo paraikaa. Jälkimarkkinat parantaisivat sijoittajan asemaa huomattavasti, koska he voisivat myydä osakkeitaan eteenpäin ja näin tarvittaessa saada aikaisen exitin.
 • Joukkorahoitus- ja riskipääomamarkkinat tulevat yhdessä olemaan merkittävä tekijä uusien innovatiivisten start-up –yritysten tukemisessa vuonna 2014.

 

Sijoittajasuojan toteutuminen ja rahapesun vaarat

 • Sijoittajalle selkeä huolenaihe muodostuu osakepohjaisen joukkorahoituksen sääntelyn epäselvyydestä.
 • kutakin joukkorahoituspalvelua on arvioita tapauskohtaisesti monen mahdollisesti soveltuvan säädöksen näkökulmasta.
 • EU:n rooli alan sääntelyssä on vielä epäselvä, mutta näyttää siltä, että jäsenvaltiot ratkovat sääntelykysymykset kukin tavallaan, ja joukkorahoitusala eriytyy.  
 • Erityisesti sijoittajansuojan toteuttaminen ja rahanpesun ehkäiseminen ovat raportin perusteella sääntelyn tärkeimmät tehtävät, eikä kaikkia ongelmia ole vielä ratkottu.

 

Uusi väylä sijoitusten hajauttamiseen

 • Aloittelevaan yritykseen sijoittamiseen sisältyy aina omat riskinsä. Korkean riskin takia listaamattomiin yrityksiin sijoittavan kannattaa ehdottomasti hajauttaa sijoituksensa.
 • Mitä suurempi tarjonta aloittelevia yrityksiä on mistä valita, sen paremmin ja tehokkaammin sijoittaja voi hajauttaa sijoituksensa ja löytää seuraavan kultakaivoksen.   
 • Jos kymmenestä sijoituksesta yksikin yritys lähtee kunnon nousukiitoon, kompensoi se yleensä epäonnistuneet sijoitukset.

 

Ankkurisijoittaja mukaan ennen varsinaista joukkorahoituskampanjaa

 • TEM ja VM kyselyssä ylivoimainen enemmistö oli sitä mieltä, että yhden suuremman sijoittajan (ns. ankkurisijoittajan) mukanaolo lisää joukkorahoitushankkeen menestymismahdollisuuksia.
 • Ankkurisijoittajan mukanaolo hankkeessa lisää rahoituskohteen kiinnostavuutta. Ajatellaan, että jos joku ulkopuolinen sijoittaja on jo lähtenyt hankkeeseen tuntuvalla summalla, minäkin voin sijoittaa pienen summan.
 • Pienistä puroista muodostuu vähitellen iso joki, jossa rahavirrat vyöryvät yritykseen. Ankkurisijoittajan kannattaa siis pyrkiä mukaan joukkorahoitushankkeeseen, mielellään jo ennen yleisökeräystä. Näin molemmat osapuolet hyötyvät maksimaalisesti.