kirjoittaja: Minttu Käenmäki

Paloni on luova designkonsepti, joka edustaa itsenäisiä suomalaisia suunnittelijoita ja heidän tuotteitaan. Tammikuussa 2014 Palonin omistaja Minna Särelä kertoi blogissaan yrityksensä talouden olevan kaatumispisteessä. Paloni tarvitsisi myyntiä melkein 24 000 euroa tai liike menisi nurin. Aikaa tarvittavien eurojen keräämiseen oli 31 aukiolopäivää.  

Epätavallisen avoimesta tiedotteesta seurasi paljon huomiota. Fanit säikähtivät, eettisestä muodista kiinnostuneet asiakkaat havahtuivat ja media kiinnostui. Liikkeen ovi kävi tiuhaan ja tukea pulppusi.

Helmikuussa Särelä saattoi kertoa iloisia uutisia: ihmisten aktiivisuuden ansiosta tarvittava myynti oli saavutettu ja Paloni pelastettu. Eerikinkadun myymälä lopetettaisiin, mutta yritys jatkaisi toimintaansa luovana konseptina pop-up-myymälöiden ja verkkokaupan voimin.

”On vaikea osallistaa ihmisiä, jos ei ole avoin ja rehellinen”

Minna Särelän mukaan avoin esiintulo ja rehellisyys olivat Palonille sopivin tapa hoitaa viestintä hankalassa tilanteessa. Läpinäkyvyys ja avoimuus kun ovat brändin perusta: yrityksen edustamista tuotteistakin kerrotaan suunnitteluun ja valmistukseen osallistuneet henkilöt sekä tuotteen syntytarina. Tilanteen vakavuus oli kerrottava rehellisesti myös, jotta Palonista välittävät asiakkaat ja sidosryhmät havahtuisivat.

Tällä hetkellä aktiivisessa myynnissä on 80 suomalaisen suunnittelijan tuotteita. Kolmevuotisen olemassaolonsa aikana Paloni on edustanut yhteensä 132:ta suomalaista suunnittelijaa. Liikeideassa uskotaan joukon voimaan.

”Kun tuotteet tulevat pieniltä tekijöiltä ja sarjat ja mallistot ovat rajattuja, isolla suunnittelijamäärällä pystytään rakentamaan kokonaisuus, jossa vaihtuvuus ja tuotevalikoima ovat kilpailukykyisiä”, Särelä selittää.

Vaikka Minna Särelä on Palonin aivot ja sydän, suunnittelijoiden joukkovoima on olennainen osa kaikkea yrityksen toimintaa. Suunnittelijat auttavat omien tuotteidensa ja koko konseptin markkinoinnissa sekä toiminnan suunnittelussa. Heillä on erilaisia rooleja, eivätkä kaikki ole aktiivisia samaan aikaan.

”Yhteisöllisyys on tärkeä arvo ja toimintaperiaate"

Myös Palonin asiakkaat muodostavat yhteisön, jonka toiveet ja tarpeet vievät yritystä eteenpäin. Tärkein yhdistävä tekijä ovat arvot: yrityksen asiakkaat ovat kiinnostuneita eettisistä ja ekologisista ratkaisuista sekä halukkaita vaikuttamaan omalla kulutuskäyttäytymisellään.

Hän kuvailee tyypillisen asiakkaansa olevan aktiivinen nainen, joka on jo muuttanut kulutustottumuksiaan ruuan suhteen ja miettii nyt, miten voisi tehdä eettisempiä ja ekologisempia valintoja myös pukeutumisessa. Särelän mukaan Palonin markkinointitapa muistuttaakin läheisesti joukkorahoituskampanjoita, sillä Palonikaan ei myy ensisijaisesti tuotteita vaan herättelee asiakkaitaan miettimään omaa valtaansa kuluttajina.

”Uusiudu tai kuole”

Vaikea taloustilanne on saanut kuluttajat tinkimään kulutustavaroistaan ja ajanut vähittäiskaupan ahdinkoon. Vaikka hankalat ajat olivat osasyy Palonin kriisiin, Särelä näkee taantuman myös mahdollisuutena. Hänen mukaansa lama on monella alalla murroksen aikaa, jolloin kuluttajat pohtivat ostopaikkojaan ja kulutustottumuksiaan.

Kun vaikeista ajoista päästään eteenpäin, valtasuhteet alalla ovat muuttuneet ja markkinaosuudet jaettu uusiksi. Voittajia ovat usein aivan eri toimijat kuin ne, jotka olivat vahvoilla ennen lamaa. Särelä uskoo, että vaikea taloustilanne ohjaa myös vähittäiskaupan myyntikanavia uuteen suuntaan. Palonin konseptimyymälän ajautuminen konkurssiin on Särelän mukaan osoitus juuri tästä.

”Vaikeassa tilanteessa voi joko uusiutua ja muuntautua nopeasti – tai kuolla,” toteaa Minna.

www.paloni.fi