Teksti: Tiina Riutta

TIVIA (Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry) lähti mukaan samaan aikaan järjestettäviin Crwdpuisto- ja Happy Hacking Day tapahtumiin, koska koimme, että molemmat tapahtumat osaltaan puhuttelevat ICT-ammattilaisia. Joukkorahoitus on kasvava rahoitusmuoto myös ICT-alan startup-yrityksissä ja toisaalta joukkoistaminen toimintamuotona ja verkostojen vaikutus yhdistystoiminnassa on valtava.

Crwdpuisto-tapahtuman innoittamana päätimme Hetkyn (Helsingin tietojenkäsittely-yhdistys ry) ICT Ladies -verkoston kanssa aloittaa myös oman joukkoistushankkeemme kerätäksemme ICT-naisten uratarinoita inspiraatioksi alaa harkitseville nuorille. ICT-ala on palkkaukseltaan yksi tasa-arvoisimmista, ellei tasa-arvoisin ala Suomessa. Vuoden 2014 palkkatutkimuksen mukaan ”naisen euro” ICT-alalla on 97 senttiä. Tasa-arvoisesta palkkauksesta huolimatta naisten osuus ICT-alan ammattilaisista on lähteestä riippuen vain noin 20-30 %.

Kun uratarinoita on saatu kokoon riittävästi, tarkoituksenamme on koota ne samoihin kansiin ja levittää jaettavaksi kouluihin, jolloin tavoittaisimme nuoria (naisia) jo siinä vaiheessa, kun alan valintaa ja opiskelupaikkaa aletaan miettiä. Mikään ei tietysti sano, että nämä tarinat inspiroisivat pelkästään naisia alalle, vaan tarkoitus on naisten uratarinoiden kokoamisen ohessa kertoa myös ylipäätään erilaisia tarinoita ICT-alasta.

Tarinoiden kerääminen jatkuu edelleen, mutta jo saapuneista tarinoista kokosin muutamia otteita uravalintaansa selkeästi tyytyväisten ammattilaisten kirjoituksista:

”ICT-ala on ollut mielenkiintoinen maailma ja antanut paljon uusia kokemuksia niin liike-elämässä kuin valtionhallinnossa. Kannattaa olla rohkea, utelias ja heittäytyä tarjoutuviin tilaisuuksiin.”

”Pidän alassa erityisesti siitä, että tällä alalla menestyvä yritys ei voi kangistua kaavoihin eikä jämähtää paikoilleen. Alalla panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin. Rohkea nainen löytää alalta paljon mahdollisuuksia kehittää itseään ja edetä urallaan.”

”Monet ICT-alan yhteisöt ovat aivan poikkeuksellisen vapaita, joustavia ja rohkeita työympäristöjä, joiden ilmapiirissä on helppoa ja antoisaa viihtyä ja kasvaa yhdessä upeiden, fiksujen, luovien ja hauskojen kollegojen kanssa.”

”Loppukädessä jossain on kuitenkin aina ihminen, joka käyttää ratkaisua joko suoraan tai välillisesti, ja silloin on tärkeää, että ratkaisu sopii hänen tarpeeseensa. Kiinnostavinta onkin kuinka teknologiaa ja sovelluksia hyödynnetään niin yrityselämässä kuin kotitalouksissakin.”